середа, 29 квітня 2015 р.

Орфографія в асоціаціях і  винятках
Знак мякшення
1. Де ти з’їси ці лини.
2. Після Д, Т, Н перед Ж, Ч, Ш, Щ, -СЬК-, -СТВ- Ь. !!! бриньчати, няньчити, доньчин, женьшень, Тяньшань, Маньчжурія.
Боязкий, різкий, баский, ковзкий, порский, дерзкий, жаский, плаский !!! колодязний.
3. Непрямі відмінки – Н.в: лялЬці(лялЬка), Світланці(Світланка).
4.Ь: після Р тільки перед О(-рьо-):царьок, цар. Горький, Зорькін.
Синтаксис в асоціаціях
Просте речення

Непоширене
Тільки ГО

Поширене
Є хоча б один другорядний член.

Підмет(Хто? Що?)
!!! перевірятися за присудком
З безобовим дієсл.(на –НО, -ТО) підмет не існує!!! Тільки додаток!
Простий: фразеологізм, інфінітив на поч.реч.
Складений: кількість, скл. власна назва, 2 займен.