ЗНО -- на 200 балівОрфограми
Складні реченняВідмінювання сотень
Н
200-400
500-900
Р.
Д.
З.
О.
М.
…хсот
мстам
=Н або Р.
мастами
(на) …хстах

…исот
…истам
=Н або Р.
…мастами
 (на) …истах
844
Н. вісімсот сорок чотири
Р. восьмисот сорока чотирьох
Д. восьмистам сорока чотирьом
З.=Н., Р.
О. вісьмастами сорока чотирма
М. (на) восьмистах сорока чотирьох
1.Числівник ОДИН у множині переходить у ЗАЙМЕННИК (=сам).
2. ЗБІРНІ числівники:
-не узгоджуються з іменниками жіночого роду: четверо книжок – чотири книжки.
-не узгоджуються з іменниками чоловічого роду назвами неістот: шестеро столів – шість столів.
-з усіма іншими іменниками узгоджуються: четверо саней (сани-множинний ім..)
-у непрямих відмінках (усі, крім називного) суфікси –еро (ко) зникають:
Н. Семеро, двійко
Р. семи, двох
Д. сімом, двом
3. Виняткові форми числівників в О. в.:
    Чотирма, багатьма (чотирьома, багатьома), сьома, сімома (сіма), вісьма, вісьмома.
4.Числівники СОРОК, ДЕВЯНОСТО, СТО у всіх відмінках, крім називного і знахідного закінчуються на А:
Н. Сто
Р. Ста
Д. Ста…
5. У назвах десятків відмінюється тільки корінь ДЕСЯТ. Перша частина не відмінюється:
Н. сімдесят
Р. сімдесяти, сімдесятьох
Д. сімдесятьом, сімдесяти
З. =Н., Р.
О. сімдесятьма, сімдесятьома
М. на сімдесятьох, на сімдесяти.
!!!!!! якщо між коренями десятка є И, це помилка!!!!!!!

 семидесяти

                                                                    Проблемні випадки наголошування
Завдання пов’язані із наголосами завжди були і будуть одними з найбільш проблемних у тестах ЗНО з української. Чому? Тому що тут ВЗАГАЛІ не спрацьовує принцип “як я собі відчуваю – так і правильно”. Котрий чи котрийкаталог чи каталогфеномен чифеномен? А слів у мові так багато… Скажете, вивчити весь словник – нереально. Я ж пропоную зробити 2 речі: по-перше, зрозуміти і запам’ятати основні принципи, певні закономірності наголошування українських слів; по-друге, вивчити наголошуваннянайбільш проблемних слів, що часто трапляються в тестах. 
Основні принципи наголошування
1. Іменники.
·         Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксінавчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання (АЛЕ: нехтування віднехтуватибігання від бігати (тут по-іншому не скажеш)).
·         У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення — вказівка — вказівкиучителька — учительки  (АЛЕ: родичка —родичкисусідка — сусідки (тут по-іншому не скажеш));
·         Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листкисторінки тощо.
·         На останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжинміліметр,сантиметркілометр (АЛЕ: барометр, термометр (по-іншому – ніяк)).
2. Прикметники.
·         У більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: гіркий,  тонкий,  новий, тісний, вузький тощо (так само котрий);
·         Завжди наголошеним є пестливий суфік -еньк-добренький, тоненький, легенький тощо.
3. Дієслова.
·         Дієслово бутибути, будемо, але у минулому часі: була, було, були;
·         Наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести і под.;
·         У дієслівних закінченнях-емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад:несемо, несете (а не несемонесете), ідемо, ідете (а не ідемо, ідете), підемо, підете тощо (АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите).
 4. Числівники
·         наголос на -адцять: одинадцятьчотирнадцять;
·         наголос на -десят: сімдесятвісімдесят.
Проблемні випадки наголошування
асиметрія
бородавка
бюлетень
вимога
вимова
випадок
вітчим
граблі
горошина
грошей
дітьми
довідник
дочка (але донька)
заіржавіти
зубожіти (зубожілий, зубожіння)
діалог
каталог
квартал
кропива
курятина
маркетинг
ненавидіти (ненависть, ненависний)
одноразовий
олень
отаман
перепис
псевдонім
разом
середина
симетрія
спина
фартух
феномен
цемент
центнер
чорнослив
_______________
Складно запам’ятати? Можливо, легше буде, якщо:
1.       прочитати ці слова багато разів уголос, щоб ваш мозок зафіксував їхнє звучання;
2.      створити картки: з одного боку слово без наголосу, з іншого – з;
3.      пообклеювати папірчиками з проблемними словами холодильник, вікно, дзеркало…;
4.      звісно ж, старатися застосовувати правильне наголошення слів у житті!


Немає коментарів :

Дописати коментар